Скачать книгу

в формате FB2  

Скачать

в формате EPUB  

Скачать

в формате RTF  

Скачать

в формате PDF  

Скачать

в формате TXT  

Скачать
1,0 rating

İskəndərnamə

Bu kitabda dahi mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə daxil olan “İskəndərnamə” poeması uşaqlar üçün sadələşdirilmiş şəkildə, nəsrlə təqdim olunub. “Şərəfnamə” və “İqbalnamə” adlı iki hissədən ibarət olan bu poema özünün yüksək ideya və bədii dəyərləri ilə Yaxın Şərq xalqları ədəbiyyatına güclü təsir göstərib. Əsər boyu Makedoniyalı İskəndərin sərkərdə, alim və peyğəmbərliyini əks etdirən müxtəlif hadisələr verilib. Sən bu kitabı oxumaqla həm böyük şairin yaradıcılığı ilə tanış olacaq, həm də həyati məsələlərdə düzgün qərar vermək, dürüst insanların əhatəsində olmaq, insanpərvərlik və xeyirxahlıq kimi keyfiyyətləri mənimsəyəcək, hakimiyyət və ideal cəmiyyət haqqında dəyərli fikirlərlə rastlaşacaqsan.

 Nizami Gəncəvi, İskəndərnamə — скачать в fb2, txt, epub или pdf

Читать «İskəndərnamə» онлайн


Метки: ,

Рубрики: Детская проза, Историческая литература

Комментарии (0)

ВСЕ КНИГИ АВТОРА

Ещё несколько книг Низами Гянджеви

  • Nizami Gəncəvi, Yeddi gözəl
  • Nizami Gəncəvi, Xəmsə
  • Nizami Gəncəvi, Xosrov və Şirin
  • Nizami Gəncəvi, Sirlər xəzinəsi
  • Nizami Gəncəvi, Leyli və Məcnun

Другие книги в нашей библиотеке

Боевики
Детективы
Детские книги
Домашние животные
Любовные романы