Скачать книгу

в формате FB2  

Скачать

в формате EPUB  

Скачать

в формате RTF  

Скачать

в формате PDF  

Скачать

в формате TXT  

Скачать
1,0 rating

Yeddi gözəl

Bu kitabda dahi mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə daxil olan “Yeddi gözəl” poeması uşaqlar üçün sadələşdirilmiş şəkildə, nəsrlə təqdim olunub. Bu poema qədim mifologiyaya uyğun olaraq hərəsi bir planetə və ya həftənin gününə uyğun rəngli saraylarda yaşayan yeddi gözəlin hekayələrindən ibarətdir. “Yeddi gözəl”in əsasında Bəhram Gur haqqında əfsanə durur. Sən bu kitabı oxumaqla həm böyük şairin yaradıcılığı ilə tanış olacaq, həm də həyati məsələlərdə düzgün qərar vermək, dürüst insanların əhatəsində olmaq, insanpərvərlik və xeyirxahlıq kimi keyfiyyətləri mənimsəyəcəksən.

 Nizami Gəncəvi, Yeddi gözəl — скачать в fb2, txt, epub или pdf

Читать «Yeddi gözəl» онлайн


Метки: ,

Рубрики: Детская проза, Историческая литература

Комментарии (0)

ВСЕ КНИГИ АВТОРА

Ещё несколько книг Низами Гянджеви

  • Nizami Gəncəvi, Xəmsə
  • Nizami Gəncəvi, Xosrov və Şirin
  • Nizami Gəncəvi, Sirlər xəzinəsi
  • Nizami Gəncəvi, Leyli və Məcnun
  • empty cover

Другие книги в нашей библиотеке

Боевики
Детективы
Детские книги
Домашние животные
Любовные романы