Скачать книгу

в формате FB2  

Скачать

в формате EPUB  

Скачать

в формате RTF  

Скачать

в формате PDF  

Скачать

в формате TXT  

Скачать
1,0 rating

Oğluma nəsihət

Dahi Azərbaycan şairi üç poemasında "OĞLUM MƏHƏMMƏDƏ NƏSİHƏT" deyə ümumilikdə bütün gənclərə öyüdlər yazıb. Amma böyük mütəfəkkirin öyüdləri təkcə bununla bitmir. Əsərlərinin hamısında oxucunu gəncliyin qədrini bilməyə səsləyir. Ona görə də kitabı "Oğluma nəsihət" adlandırmışıq. Bununla da onun əsərlərində yer almış , eləcə də orta məktəb dərsliklərində adları çəkilən və ya ixtisarla tədris olunan bütün ibrətamiz hekayələri, fəlsəfi düşüncələri, bədii sözü yüksək qiymətləndirən, az sözlə böyük məna ifadə edən müraciətləri, gəncliyi tərənüm edən beytləri, rübailəri, qəzəlləri, qəsidələri bir yerə toplayıb təqdim edirik. Kitab şagirdlər, tələbələr və müəllimlər üçün nəzərdə tutulub.

 Nizami Gəncəvi, Oğluma nəsihət — скачать в fb2, txt, epub или pdf

Читать «Oğluma nəsihət» онлайн


Метки:

Рубрики: Классическая проза

Комментарии ()

ВСЕ КНИГИ АВТОРА

Ещё несколько книг Низами Гянджеви

  • Nizami Gəncəvi, Nizaminin hikmət və nəsihətləri
  • Nizami Gəncəvi, İskəndərnamə
  • Nizami Gəncəvi, Yeddi gözəl
  • Nizami Gəncəvi, Xəmsə
  • Nizami Gəncəvi, Xosrov və Şirin
  • Nizami Gəncəvi, Sirlər xəzinəsi
  • Nizami Gəncəvi, Leyli və Məcnun

Другие книги в нашей библиотеке

Боевики
Детективы
Детские книги
Домашние животные
Любовные романы