Серия «Uşaq ədəbiyyatı»

Xalq yaradıcılığı (Folklor), Torpağın nağılı
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Təpəgözün nağılı
Nizami Gəncəvi, Sirlər xəzinəsi
Nizami Gəncəvi, Xosrov və Şirin
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Ləlin nağılı
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Günəşin nağılı
Həmid Piriyev, Balaca Delfinin macəraları
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Məlikməmmədin nağılı
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Şah Abbasın nağılı
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Daşdəmirin nağılı
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Göyçək Fatmanın nağılı
Nizami Gəncəvi, Leyli və Məcnun
Боевики
Детективы
Детские книги
Домашние животные
Любовные романы