Серия «Uşaq ədəbiyyatı»

Seyid Əzim Şirvani, Uşaqların baharı
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Dədə Qorqud dastanları
Elgüsel, Dil hökmdarlığına səyahət
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Torpağın nağılı
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Təpəgözün nağılı
Qasım bəy Zakir, Hekayələr və Təmsillər
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Çoxbilmiş
Nizami Gəncəvi, İskəndərnamə
Nizami Gəncəvi, Xosrov və Şirin
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Ləlin nağılı
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Uşaqlar üçün hekayələr
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Sinifdənxaric oxu
Nizami Gəncəvi, Yeddi gözəl
Həmid Piriyev, Balaca Delfinin macəraları
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Məlikməmmədin nağılı
Kayum Nasıri, Əbuəlisina
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Koroğlu
Nizami Gəncəvi, Xəmsə
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Daşdəmirin nağılı
Xalq yaradıcılığı (Folklor), Göyçək Fatmanın nağılı
Боевики
Детективы
Детские книги
Домашние животные
Любовные романы