Скачать книгу

в формате FB2  

Скачать

в формате EPUB  

Скачать

в формате RTF  

Скачать

в формате PDF  

Скачать

в формате TXT  

Скачать
1,0 rating

Məktəbə dəvət

Rəşid bəy Əfəndizadənin "Məktəbə dəvət" kitabında maarifçi ədibin şeirləri, təmsilləri, hekayələri və pyesləri toplanıb. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda təhsilə yenilik gətirmiş və Qərb maarifpərvərlərinin əsərlərindən bəhrələnərək yeni tədris üsulunun əsasını qoymuş pedaqoq bütün ömrünü savadlı nəslin yetişdirilməsinə, cəhalət və savadsızlıqla mübarizəyə həsr edib. R.Əfəndizadə Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə təhsil sahəsində islahatlar keçirilməsində yaxından iştirak etmişdi. Sonradan, sovet işğalından sonra o, doğulduğu Şəki şəhərinə qayıdaraq yenə də pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub, ömrünün sonuna qədər əhalinin maariflənməsinə, uşaqların təhsil almasına xidmət göstərib. Onun bütün şeirlərində, pyeslərində cahillik ifşa olunur, elmin əhəmiyyəti təbliğ edilir. Öz əsərlərində zəhmətkeşliyə, bilik dalınca getməyə, Vətənə xidmətə səsləyən ədibin ən böyük arzusu dini təhsilin dünyəvi təhsillə əvəz olunması, mollaxanaların əvəzinə bəşər elmini tədris edən, dünya ilə ayaqlaşaqn kütləvi məktəblərin fəaliyyət göstərməsi idi.

 Rəşid bəy Əfəndizadə, Məktəbə dəvət — скачать в fb2, txt, epub или pdf

Читать «Məktəbə dəvət» онлайн


Метки:

Рубрики: Классическая проза

Комментарии ()

ВСЕ КНИГИ АВТОРА

Ещё несколько книг Рашида-бека Исмаил оглы Эфендиева

  • Rəşid bəy Əfəndizadə, Şeirlər
  • Rəşid bəy Əfəndizadə, Təmsillər
  • empty cover
  • empty cover
  • empty cover

Другие книги в нашей библиотеке

Боевики
Детективы
Детские книги
Домашние животные
Любовные романы