Скачать книгу

в формате FB2  

Скачать

в формате EPUB  

Скачать

в формате RTF  

Скачать

в формате PDF  

Скачать

в формате TXT  

Скачать
1,0 rating

Kompass: noorte inimõigushariduse käsiraamat.2012. a. täielikult läbi vaadatud ja muudetud redaktsioon

Grupi autorid

Üks 21. sajandi tähtsamaid väljakutseid on tagada inimõigused kõigile. Euroopa Nõukogu tegeleb pidevalt inimõiguste valdkonnas esile kerkivate uute küsimustega. Inimõigusi ei saa siiski teostada üksnes juriidiliste menetluste abil. Inimõiguste austamine ja kaitse on kõige paremini tagatud juhul, kui iga inimene mõistab neid, seisab nende eest ja lähtub nendest oma tegudes. Seetõttu on inimõigustealane haridus äärmiselt vajalik, et hoida ära inimõiguste rikkumisi ning kinnistada demokraatlikke käitumismalle. See on eriti oluline laste ja noorte puhul. Inimõigustealane haridus on ka ise õigus, mis on sätestatud inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 26. Ministrite Komitee poolt 2010. aastal vastu võetud Euroopa Nõukogu kodanikuhariduse ja inimõiguste hariduse hartas kutsutakse liikmesriike üles võimaldama igale nende territooriumil asuvale inimesele kodanikuharidust ja inimõigustealast haridust kõigis õppevormides, kaasa arvatud mitteformaalses hariduses. Samuti tunnistatakse hartas vabaühenduste ja noorteorganisatsioonide asendamatut rolli kõnealuses protsessis. Käsiraamat Kompass ilmus esmakordselt 2002. aastal, et toetada noorte inimõigustealase hariduse korraldajate tööd. Enam kui 30 keelde tõlgitud Kompass on viinud inimõigustealase hariduse Euroopas ja mujal maailmas lugematu hulga noorteni. Raamatu lastele mõeldud versioon Compasito on olnud sama edukas. Tänases Euroopas üles kasvamine võib olla keeruline ja vaevarikas. Liiga paljud noored tunnevad tulevikku vaadates hirmu, mitte enesekindlust. Euroopa Nõukogu inimõiguste raamistik loob noortepoliitikale ja noorsootööle eetilise ja normatiivse aluse, millest lähtudes tuleks käsitleda noorte õigusi ja kohustusi. Tänu Kompassile kasutusele võetud noorte inimõigustealase hariduse meetodid on heaks näiteks noorte inimeste võimestamisest vastutustundlike kodanike, kasvatajate ja inimõiguste kaitsjatena.

Grupi autorid, Kompass: noorte inimõigushariduse käsiraamat.2012. a. täielikult läbi vaadatud ja muudetud redaktsioon — скачать в fb2, txt, epub или pdf

Читать «Kompass: noorte inimõigushariduse käsiraamat.2012. a. täielikult läbi vaadatud ja muudetud redaktsioon» онлайн


Метки:

Рубрики: Зарубежная образовательная литература, Социология, Учебная литература

Комментарии (0)

ВСЕ КНИГИ АВТОРА

Ещё несколько книг этого автора

 • Grupi autorid, Закон о наследовании
 • Grupi autorid, Закон о прожиточном пособии
 • Grupi autorid, Закон о семье
 • Grupi autorid, Закон о государственных пособиях семьям
 • Grupi autorid, Закон о родительской компенсации
 • Grupi autorid, Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele
 • Кomposiit autorid, Parimad koeralood
 • Кomposiit autorid, Tasa ja targu. Kasvatusvõtteid isadele ja emadele
 • Кomposiit autorid, Parimad hobuselood
 • Кomposiit autorid, Tasa ja targu. Kasvatusvõtteid isadele ja emadele
 • Кomposiit autorid, Parimad kassilood
 • Grupi autorid, Parimad loomalood

Другие книги в нашей библиотеке

Боевики
Детективы
Детские книги
Домашние животные
Любовные романы